ENGASJER DEG

ENGASJER DEG

Vil du bidra til 8. mars initiativet sitt arbeid? Har du lyst til å være med i neste års arbeidsutvalg og være med å planlegge 8.mars? Det er flere måter å blir involvert på. Send mail til 8.mars.initiativet@gmail.com eller kontakt oss på sosiale medier hvis du vil bli med, eller har noen spørsmål.

8. mars initiativets høyeste myndighet er allmøtene, som er åpen for alle. Alle som er kvinne eller ikke-binære har stemmerett på allmøter. 

På allmøtene orienterer Arbeidsutvalget om hva som skal skje på 8. mars, og det åpnes for innspill. Vi har også parolemøte senest en måned før 8.mars hvor allmøte stemmer over hvilke paroler som skal gå på Kvinnedagen.

Kvinnefestivalen er alltid på utkikk etter organisasjoner som har lyst å arrangere arrangementer. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta.

ØKONOMISK STØTTE

8. mars initiativet er avhengig av økonomisk støtte fra organisasjoner. Ønsker du eller din organisasjon å bidra?


Kontonummeret vårt er 0530.20.24792 – 8.mars initiativet i Bergen. Vi er Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 918502645. Du kan også vippse til 511757.

AKTIVISTGRUPPE

Vi leter alltid etter nye medlemmer til aktivistgruppen, som er med på å markere byen i forkant av 8. mars. Dette kan for eksempel være å henge opp plakater.