8. MARS I BERGEN

8. MARS-INITIATIVET I BERGEN

Allmøter i 8.mars-initiativet

Under finner du informasjon om våre allmøter og prosesser


Oppstartsmøte

På oppstartsmøtet fastsettes vedtektene for året som kommer. Møtet velger hovedtemaer og budsjett for neste års markering.


Parolemøte 

Rundt en måned før 8.mars avholder 8.mars-initiativet i Bergen parolemøte. På parolemøte vedtas parolene som skal gå i toget på 8.mars. Alle paroler blir sendt inn i forkant av møtet og sendes ut sammen med sakspapirene. Arbeidsutvalget bestemmer ikke hvilke paroler som skal vedtas, det er parolemøtet som bestemmer og vedtar alle paroler. Det eneste som gjøres i forkant er at parolene blir fordelt i temaer og likelydende paroler blir belyst. Derfor er 8.mars-initiativet helt avhengig av at organisasjoner og privatpersoner sender inn paroleforslag på den tematikken de brenner for at det skal bli belyst på kvinnedagen.


Evalueringsmøte

Her evaluerer vi årets 8.mars-markering og velger arbeidsutvalg og leder for 8.mars-initiativet. I evalueringsmøtet gjennomgår og godkjenner vi regnskapet for årets markering. Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger for å kunne fortsette å videreutvikle markeringen av kvinnedagen og gjennomføringen av kvinnefestivalen.


Stemmerett

Alle som er kvinne og ikke-binære har stemmerett på allmøter. 

Det er over 100 år siden de første kvinnene fikk stemmerett i Norge, men kampen for full likestilling er ikke over. Med innskrenkede abortlover rundt i Europa, dårligere fødetilbud i distriktene og en #metoo-kamp som langt fra er over, er kvinneaktivisme fortsatt høyst nødvendig! (Selv i et land som Norge). Prioritering av kvinnehelse, internasjonal solidaritet med verdens kvinner og kvinner på flukt, og interseksjonell feminisme er blant temaene som står særlig sterkt i markeringen 2024. 

Interseksjonalitet beskriver hvordan sosiale kategorier som klasse, kjønn, rase, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne virker sammen og skaper forskjellige former for sosial ulikhet, sårbarhet og diskriminering. Definisjonen er hentet fra Nasjonal Digital Læringsarena NDLA: https://om.ndla.no/


 I år blir det en fysisk markering og du finner info om kommende møter og alt annet som skjer i tilknytning til markeringen av den internasjonale kvinnedagen på nettsidene våre.

Har du lyst til å bidra ta gjerne kontakt! Du kan også melde deg på e-postlisten vår her.

Arbeidsutvalget i 2023/2024 består av: 

Ayla Tessem (hun/henne)

Ingfrid Tørresdal (hun/henne)

Hilde Maria Boberg Andresen

(hun/henne)

Mona Frank (hun/henne)

(leder/koordinator)

Simran Skulberg

(hun/henne)

Lydia Barhane (hun/henne)

Tonje Havstad (hun/henne)

Camilla Lexander Karlsen

(hun/henne)

Qquillaccori Garcia Lopez

(hun/henne)

Anette Grindheim

(hun/henne)

Karoline Holm

Nymo

(hun/henne)

Meld deg på e-postlisten

Vil du holde deg oppdatert på møtedatoer, referater og hva som skjer i 8. mars initiativet?

Meld deg på under.